Mut İlçemiz

ARAMA SONUÇLARI
PAŞAM BENİ KARA GÖRME

PAŞAM BENİ KARA GÖRME

Paşam beni kara görme, Kara isem meyil verme. Ala göze siyah sürme, Çekilen kara değil mi? Kuzum bana etme gücü, Yüreğime olur acı. Ak gerdana zülüf ucu, Dokunan kara değil mi? Kırmızı gülün hindası, ...

ÖTME TURAÇ ÖTME İŞİN VAR SENİN

ÖTME TURAÇ ÖTME İŞİN VAR SENİN

Ötme turaç, ötme, işin var senin, Şahan salıp avlanacak yer değil. Vardım, gördüm, ağyar göçmüş yurdundan, Vatan tutup eğlenecek yer değil. Güzel, senin ak saraylı yurdun var, Divitin var, kalemin var...

ÖTE ÖTE GİDEN DİLBER

ÖTE ÖTE GİDEN DİLBER

Öte öte giden dilber, Dön Muhammed’i seversen. Seni bana küskün derler, Gel Muhammed’i seversen. Huyu melekten yukarı, Kendisi kızlar sükkeri, Ağzında lebin şekeri, Ez Muhammed’i sev...

ÖTENİ YOKLADIM ÖTEN YOK İMİŞ

ÖTENİ YOKLADIM ÖTEN YOK İMİŞ

Öteni yokladım öten yok imiş, Yürü yalan dünya senden usandım. Çok emekler verdim hep zayi oldu, Cesedim içinde candan usandım. Ağırdır kalkmıyor yükümün tayı, Demirdir çekilmez feleğin yayı. Aradım c...

ÖMRÜM UZUN EYLE EY BÂRÎ HÜDÂ

ÖMRÜM UZUN EYLE EY BÂRÎ HÜDÂ

Ömrüm uzun eyle ey Bârî Hüdâ, Hamd-ü senâ, şükür etmek isterim. Çalışıp kazanıp nefis taamlar, Dişlerim var iken yemek isterim. Açıldı dehanım, söyler zebanlar, Sana muhtaç bunca şahlar, gedalar. Al, ...

ÖLÜM ARDIMA DÜŞÜP DE YORULMA

ÖLÜM ARDIMA DÜŞÜP DE YORULMA

Ölüm, ardıma düşüp de yorulma, Var git ölüm, bir zaman da yine gel. Akıbet alırsın, komazsın beni, Var git ölüm, bir zaman da yine gel. Şöyle bir vakitler yiyip içerken, Yiyip içip yaylalardan göçerke...

OTURMUŞ PINARA KIZ İLE GELİN

OTURMUŞ PINARA KIZ İLE GELİN

Oturmuş pınara kız ile gelin, Onlar birbirine arz eder halın. Boğum boğum kınalanmış ak elin, Gelin hiç söylemez, kız nazlı güzel. Tereviyi yuyup kodular taşa, Daha ne gelecek sağ olan başa? Tülbent y...

OTURMUŞ KARŞIMDA ZÜLFÜNÜ TARAR

OTURMUŞ KARŞIMDA ZÜLFÜNÜ TARAR

Oturmuş karşıma zülfünü tarar, Ağalar başımda derilmez hal var. Beni del’eyliyor şekerli diller, Aklım aldın hey gözleri sürmeli. Beni derdi birem birem basıyor, Hançer aldı ciğerimi kesiyor. Dö...

ON PARMAĞIM ŞEM’A ETTİM YANDIRDIM

ON PARMAĞIM ŞEM’A ETTİM YANDIRDIM

On parmağım şem’a ettim, yandırdım, El yaradı yâre, yaramadım ben. Nazlı yârim geçmiş derler buradan, Kör oldu gözlerim, göremedim ben. Hey ağalar, bana zulüm değil mi? Âlem divan durdu, duramad...

ON BİRİNDE BİR YÂR SEVDİM

ON BİRİNDE BİR YÂR SEVDİM

On birinde bir yâr sevdim, Taze açmış güle benzer. On ikide şeker, şerbet, Oğul vermiş bala benzer. On üçünde gözün süzer, Zülfünü gerdana dizer, Kargı, kamış gibi uzar, Boyu selvi dala benzer. On dör...

© Mutilcemiz.Net 2019 Sitede bulunan tüm paylaşımların hakları saklıdır, izinsiz ve direkt bağlantı gösterilmeden kullanılamaz. Muthaberleri.Com