Sie sind nicht angemeldet.

Impressum

Angaben gemäß § 5 Telemediengesetz

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: MUT İLÇEMİZ NET. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Allgemeine Informationen

Name und Anschrift

İbrahim ARI

E-Mail-Adresse

borawien@hotmail.com

Telefon

0043 660 1964 333

Vertretungsberechtigte

Mustafa ORHAN (Almanya), Ali KAPLAN (Fransa), İlknur KILINÇ (Mut), Zerda KESKİN (Mersin), Ayşe ARI (Mut), Mehmet GÜRBÜZ (Mut), Muhammet ARI (Mut), Emiş BAYRAM (Mut), Fatma GÜRDAL (Mut)

Weitere Informationen

mutilcemiz

"Yerelden Evrensele Mut'lu Olmak Bir Ayrıcalıktır!.."

mutilcesi mutlular
  Web Sitemiz :

 • http://www.mutilcesi.net ve http://www.mutilcemiz.net

 • Konularımız :

 • İnsana, doğaya, yaşama ilişkin alanların hepsine dair olayları, gözlemleri ve durumları eleştirel bir gözle irdelemek, öğrenmek, öğretmek ve paylaşmak amacı ile faaliyetlerde bulunur. Yöremize ilişkin güncel haberler, tanıtım faaliyetleri, etkinlikler, yorum ve gelişmelere dair bilgiler önceliğimizdir. Genel politika, eğitim, bilim, kültür, sanat, ekonomi, iletişim, insan kaynakları, spor, teknoloji, eğlence, sağlık alanları diğer çalışma konularımızdır.

 • Hedef Kitlemiz :

 • Mut ile gönül bağı bulunan, devletimizin temeli olan laik, demokratik ve sosyal hukuk prensiplerine ve Anayasanın değişmez ilkelerine bağlı, evrensel hukuki ve insani değerlere saygılı, bilimi yaşamında rehber edinmiş, statükodan, kariyerizmden ve bencillikten uzak, siyasal ve kişisel çıkar beklentisi olmayan; çağdaş, yenilikçi, dinamik, üretken, her türlü ayrımcılığa, ıkçılığa ve şiddete karşı olan, insan sevgisini en yüce değer olarak kabul eden kişi ve kurumlar.

 • Amacımız :

 • Sitede, konularımız başlığı altında belirtilen alanlarda araştırmalar ve paylaşımlarda bulunmak, hedef kitlemizde aradığımız özelliklere sahip ve çalışma konularımıza ilgi duyan Mut Sevdalılarını bir araya getirmek; ortak bir ruh ve bilinç paylaşım ortamı yaratmak, Mut'umuzun ve ülkemizin yerelden evrensele tanınmasına, gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak.

 • Önceliğimiz:

 • İlk etapta; güzel Mut'umuzun başta kültürel ve ekonomik olarak her yönüyle tanıtımını yaparak, gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak, bu alanda çalışan, eğitim gören, araştırma yapan, proje üreten kişi ve kurumları destekleyip, öncü bir rol üstlenen bir taban hareketi oluşturmak.
 • Üyelerimizi ve okurlarımızı bilgilendirmek, onların her türlü bilgi almalarına katkı sağlamak, yönetim sistemi içerisindeki eşit hak ve yükümlülükleri konusunda bilinçlenmelerine destek vermek.
 • Mut halkının birbiriyle olan ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmak, uzaktaki yakınlarımızı birbirine yakınlaştırmak, kültürel ve sosyal değerlerimizin gelişmesi ve unutulmaması için zemin oluşturmak.
 • Amaçlarımız doğrultusunda araştırmalar yapmak ve paylaşımlar sunmak.

 • Prensiplerimiz:

 • Siteye yapılan katkılar "Gönüllülük Esasına" dayalıdır.
 • Site kar amacı gütmez.
 • Sivil Toplum Örgütü çalışma ve anlayışını benimser, katılımcı ve çoğulculuk prensibini esas alır.
 • Emeğe saygılıdır.
 • Bağımsızdır. Hiç bir siyasi, idolojik organizasyonla veya kurumla organik ve fikirsel bağı yoktur.
 • Sitede yayınlanan yazılarda savunulan fikir ve düşüncelerden yazarlar sorumludur.


istatistikler

 

Web Stats