Mut İlçemiz

SABAHLEYİN TAN YÜZÜNE

SABAHLEYİN TAN YÜZÜNE
12 Mayıs 2019 - 23:49

Sabahleyin tan yüzüne,
Sürmeler çekmiş gözüne,
Elini almış yüzüne,
Güler nazlanı nazlanı.

Dostun bahçesine girdim,
Tomurcuk güllerin derdim,
El bağlayıp selâm verdim,
Alır nazlanı nazlanı.

Karac’oğlan der: Merdane,
Güzel içinde bir tane.
Zülfünü dökmüş gerdana,
Tarar nazlanı nazlanı.

Karacaoğlan