Mut İlçemiz

ÇİVİ KÖYÜ

ÇİVİ KÖYÜ
17 Nisan 2020 - 17:15

ÇİVİ KÖYÜ

Genel Bilgi

II. Beyazıd döneminde aynı isimle mevcut bir köydür. (1481-1512)

Köyün, 2005 yılı nüfus sayımına göre 192’si kadın, 194’ü erkek olmak üzere nüfusu 386; hane sayısı 160’dır. il merkezine 204, ilçe merkezine 44 km uzaklıktadır. Kadastro çalışmaları tamamlanmış ve askıya çıkarılmıştır.

Ana geçim kaynağı hayvancılık olan köyde, 2006 yılı sonu itibariyle yaklaşık 208 sığır, 5250 koyun, 300 keçi, 16 at, 317 tavuk, 7 ördek mevcuttur. Başlıca tarım ürünleri ise adi fiğ, hububat ve elmadır.

Köyde köy konağı, içme suyu, su deposu ve umumi WC bulunmaktadır. 10 km stabilize, 35 km asfalt yolu vardır.

Çivi Köyü 


İlçe: MUT – İl: MERSİN

Köy Muhtarı: Durmuş Ali EREN 
Muhtarlık Erişim Bilgileri: 
Telefon: 03247782132
Cep Telefonu: 0535/370 03 22


Demografik Bilgiler:

Nüfusu:
2000= 462

İle Uzaklığı:
220 km

İlçeye Uzaklığı:
44 km

Sağlık Evi: Var / Faal Değil 
Sağlık Ocağı: Yok 
İlköğretim Okulu: Var / Faal 
PTT Şubesi:Yok
PTT Acentası:Yok 
Su Şebekesi: Var 
Kanalizasyon:Var 
Köyün Websitesi: 

ÇİVİ KÖYÜ

Adı: Çivi

Nüfusu: 386 (194 Erkek, 192 Kadın)

İlçeye Uzaklığı: 44 km.

İle Uzaklığı: 204 km.

Konumu: Mut’un kuzey-doğusunda ve Dağpazarı’na 9 km. Mesafede olup: Mut-Karaman karayolunun 24. Km.’sinden ayrılan asfalt yolla ulaşım sağlanır. 
İnternet Adresi: Yok

Tarih

Çivi ilçenin en eski köylerinden biridir. Nitekim 1500 yılına ait Tapu Tahrir Defterinde, aynı adıyla kayıtlı 36 haneli bir köy olduğu görülür.
Buna göre köyün, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında veya daha önceki bir tarihte; belki de Türkmen aşiretinin bölgeye ilk gelişleri sırasında kurulmuş olması muhtemeldir.

Coğrafya

Mut’un kuzey-doğusunda, Dağpazarı platosundan doğuya dogru 9 km. gidilince, düzlügün sona erdiği ve dağlık arazinin başladığı yerde; Ballı köyüne kadar uzanan vadinin başlangıcında kurulmuştur. Evler toplu, genellikle taş duvarlı ve çinko çatılıdır.
Güney kısımları bozkır bitki örtüsüne sahip olan, kuzeyindeki yamaçlarda ise seyrek ardıç ağaçları göze çarpan Çivi köyü, sahip olduğu kavak, söğüt, elma ve ceviz ağaçlarıyla yaz aylarında uzaktan bakılınca yeşillikler içinde bir köy izlenimi verir. Tabi buraları bir de kışın görmek gerekir!

Nüfus

Çivi köyünün Osmanlı dönemine ait nüfus rakamları istikrarsızdır. Nitekim 1500 yılı Tapu Tahrir Defterinde 36 hane iken ( tahmini 183 kişi); 1584’te 95 haneye (585 kişi) çıkmış; 1844’te dramatik bir şekilde 12 haneye (60 kişi) kadar düşmüştür. 1913’te ise köy nüfusu 32 hanede toplam 166 kişidir (80 kadın, 86 erkek).
Köy nüfusundaki bu dalgalanmanın, Cumhuriyet döneminde de devam ettigi görülür.

1500: 183
1584: 585
1844: 60
1913: 166
1935: 211
1945: 260
1950: 266
1970: 435
1980: 523
1990: 487
2000: 462
2007: 386

Sosyal ve Ekonomik Hayat

Mut’un yayla köylerinden olan Çivi’de ekonomik hayat tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Sert karasal iklim şartlarının hüküm sürdügü köyde, bahçe tarımı yeterince gelişme gösterememiştir. Buna rağmen köyün yakın çevresinde elma, ceviz ve kiraz bahçeleri dikkati çeker.
Bahçeler arasında ise köylünün ihtiyacı olan sebze ve yeşillikler yetiştirilmektedir. Kuru tarıma uygun geniş düzlüklere hububat (buğday,arpa,nohut) ekilmektedir.
Köylünün asıl geçim kaynağı hayvancılıktır. İlçeninin diğer yayla köyleri gibi bu köyümüz de, hayvancılık için yeterli otlama alanlarına (merlara) sahip olduğu için kücükbaş (koyun ve keçi) hayvancılığı oldukça yaygındır. Bunun yanı sıra süt ve et (büyükbaş) hayvancılığıda yapılmaktadır.
Köyde dinamik bir nüfus yapısının olduğu görülür. Nitekim köyün internet sitelerinde, özellikle gençlerin, doğup büyüdükleri köylerine karşı ilgiyi eksik etmediklerini gözlemlemek mümkündür.
Ayrıca genç kuşak arasında eğitim-öğretime ve üniversite okumaya eğilim her geçen yıl daha da artmaktadır.
Köyde saglık evi veya ocağı yoktur.
İlköğretim okulu faaliyettedir.
İçme suyu yeterli, sulama suyu yetersizdir.

Rivayet olunur ki

Ahmet ATA (Çivi Köyü’nden):

“Bizim büyüklerimizden işittigimize göre, atalarımız göçebe Yörüklermiş. Bahar mevsiminde güneyden, Mut tarafından her zamankı gibi yaylaya göç ediyorlarmış. Fakat hava çok soğukmuş, atın yelelerine buz tutmuş. Şimdi köyün bulunduğu yere gelmişler. Burası güneye bakan kuytu bir yer olduğundan buraya gelince atın yelesindeki buzlar erimiş.
Bunu gören yörük obasının büyükleri demişler ki;
“- Burada köy kurulur çakın çivileri.”
Oba buraya konaklamış, çiviler çakılmış, çadırlar kurulmuş. Böylece burası bir köy olmuş ve köyün adınada bundan dolayı “Çivi” denilmiş.”
 

Kaynak: Mutlu Köyler – Ensar Köse

ÇİVİ KÖYÜ

Genel Bilgi

II. Beyazıd döneminde aynı isimle mevcut bir köydür. (1481-1512)

Köyün, 2005 yılı nüfus sayımına göre 192’si kadın, 194’ü erkek olmak üzere nüfusu 386; hane sayısı 160’dır. il merkezine 204, ilçe merkezine 44 km uzaklıktadır. Kadastro çalışmaları tamamlanmış ve askıya çıkarılmıştır.

Ana geçim kaynağı hayvancılık olan köyde, 2006 yılı sonu itibariyle yaklaşık 208 sığır, 5250 koyun, 300 keçi, 16 at, 317 tavuk, 7 ördek mevcuttur. Başlıca tarım ürünleri ise adi fiğ, hububat ve elmadır.

Köyde köy konağı, içme suyu, su deposu ve umumi WC bulunmaktadır. 10 km stabilize, 35 km asfalt yolu vardır.

Çivi Köyü 


İlçe: MUT – İl: MERSİN

Köy Muhtarı: Durmuş Ali EREN 
Muhtarlık Erişim Bilgileri: 
Telefon: 03247782132
Cep Telefonu: 0535/370 03 22


Demografik Bilgiler:

Nüfusu:
2000= 462

İle Uzaklığı:
220 km

İlçeye Uzaklığı:
44 km

Sağlık Evi: Var / Faal Değil 
Sağlık Ocağı: Yok 
İlköğretim Okulu: Var / Faal 
PTT Şubesi:Yok
PTT Acentası:Yok 
Su Şebekesi: Var 
Kanalizasyon:Var 
Köyün Websitesi: 

ÇİVİ KÖYÜ

Adı: Çivi

Nüfusu: 386 (194 Erkek, 192 Kadın)

İlçeye Uzaklığı: 44 km.

İle Uzaklığı: 204 km.

Konumu: Mut’un kuzey-doğusunda ve Dağpazarı’na 9 km. Mesafede olup: Mut-Karaman karayolunun 24. Km.’sinden ayrılan asfalt yolla ulaşım sağlanır. 
İnternet Adresi: Yok

Tarih

Çivi ilçenin en eski köylerinden biridir. Nitekim 1500 yılına ait Tapu Tahrir Defterinde, aynı adıyla kayıtlı 36 haneli bir köy olduğu görülür.
Buna göre köyün, Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında veya daha önceki bir tarihte; belki de Türkmen aşiretinin bölgeye ilk gelişleri sırasında kurulmuş olması muhtemeldir.

Coğrafya

Mut’un kuzey-doğusunda, Dağpazarı platosundan doğuya dogru 9 km. gidilince, düzlügün sona erdiği ve dağlık arazinin başladığı yerde; Ballı köyüne kadar uzanan vadinin başlangıcında kurulmuştur. Evler toplu, genellikle taş duvarlı ve çinko çatılıdır.
Güney kısımları bozkır bitki örtüsüne sahip olan, kuzeyindeki yamaçlarda ise seyrek ardıç ağaçları göze çarpan Çivi köyü, sahip olduğu kavak, söğüt, elma ve ceviz ağaçlarıyla yaz aylarında uzaktan bakılınca yeşillikler içinde bir köy izlenimi verir. Tabi buraları bir de kışın görmek gerekir!

Nüfus

Çivi köyünün Osmanlı dönemine ait nüfus rakamları istikrarsızdır. Nitekim 1500 yılı Tapu Tahrir Defterinde 36 hane iken ( tahmini 183 kişi); 1584’te 95 haneye (585 kişi) çıkmış; 1844’te dramatik bir şekilde 12 haneye (60 kişi) kadar düşmüştür. 1913’te ise köy nüfusu 32 hanede toplam 166 kişidir (80 kadın, 86 erkek).
Köy nüfusundaki bu dalgalanmanın, Cumhuriyet döneminde de devam ettigi görülür.

1500: 183
1584: 585
1844: 60
1913: 166
1935: 211
1945: 260
1950: 266
1970: 435
1980: 523
1990: 487
2000: 462
2007: 386

Sosyal ve Ekonomik Hayat

Mut’un yayla köylerinden olan Çivi’de ekonomik hayat tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Sert karasal iklim şartlarının hüküm sürdügü köyde, bahçe tarımı yeterince gelişme gösterememiştir. Buna rağmen köyün yakın çevresinde elma, ceviz ve kiraz bahçeleri dikkati çeker.
Bahçeler arasında ise köylünün ihtiyacı olan sebze ve yeşillikler yetiştirilmektedir. Kuru tarıma uygun geniş düzlüklere hububat (buğday,arpa,nohut) ekilmektedir.
Köylünün asıl geçim kaynağı hayvancılıktır. İlçeninin diğer yayla köyleri gibi bu köyümüz de, hayvancılık için yeterli otlama alanlarına (merlara) sahip olduğu için kücükbaş (koyun ve keçi) hayvancılığı oldukça yaygındır. Bunun yanı sıra süt ve et (büyükbaş) hayvancılığıda yapılmaktadır.
Köyde dinamik bir nüfus yapısının olduğu görülür. Nitekim köyün internet sitelerinde, özellikle gençlerin, doğup büyüdükleri köylerine karşı ilgiyi eksik etmediklerini gözlemlemek mümkündür.
Ayrıca genç kuşak arasında eğitim-öğretime ve üniversite okumaya eğilim her geçen yıl daha da artmaktadır.
Köyde saglık evi veya ocağı yoktur.
İlköğretim okulu faaliyettedir.
İçme suyu yeterli, sulama suyu yetersizdir.

Rivayet olunur ki

Ahmet ATA (Çivi Köyü’nden):

“Bizim büyüklerimizden işittigimize göre, atalarımız göçebe Yörüklermiş. Bahar mevsiminde güneyden, Mut tarafından her zamankı gibi yaylaya göç ediyorlarmış. Fakat hava çok soğukmuş, atın yelelerine buz tutmuş. Şimdi köyün bulunduğu yere gelmişler. Burası güneye bakan kuytu bir yer olduğundan buraya gelince atın yelesindeki buzlar erimiş.
Bunu gören yörük obasının büyükleri demişler ki;
“- Burada köy kurulur çakın çivileri.”
Oba buraya konaklamış, çiviler çakılmış, çadırlar kurulmuş. Böylece burası bir köy olmuş ve köyün adınada bundan dolayı “Çivi” denilmiş.”
 

Kaynak: Mutlu Köyler – Ensar Köse

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

© Mutilcemiz.Net 2021 Sitede bulunan tüm paylaşımların hakları saklıdır, izinsiz ve direkt bağlantı gösterilmeden kullanılamaz. Muthaberleri.Com