Mut İlçemiz

SANA DERİM SANA EY ACEM ŞAHI

SANA DERİM SANA EY ACEM ŞAHI
13 Mayıs 2019 - 0:30

Sana derim sana, ey Acem Şahı!
Üstüne mağribden asker geliyor.
Tahtını yıkıp da mülkün almaya,
Sultan Murat kalkmış kendi geliyor.

Otuz bindir “Hani meydan?” diyenler,
Seksen bin de sarı postal giyenler,
Doksan bini dahi serden geçenler,
Sultan Murat kalkmış kendi geliyor.

Sultan Murat uluların ulusu,
Hacı Bektaş velilerin velisi.
Altmış bin de Urum ili delisi,
Sultan Murat kalkmış kendi geliyor.

Genç Ali Paşa da bir ünlü vezir,
Yetmiş bin mızraklı yanında hazır.
Hak’tan imdat oldu, yetişti Hızır,
Sultan Murat Kalkmış kendi geliyor.

Karac’oğlan der ki: Cenge doyulmaz,
Can tatlıdır, tatlı cana kıyılmaz.
Ordusu yıldızdan çoktur, sayılmaz,
Sultan Murat kalkmış kendi geliyor.

Karacaoğlan

© Mutilcemiz.Net 2020 Sitede bulunan tüm paylaşımların hakları saklıdır, izinsiz ve direkt bağlantı gösterilmeden kullanılamaz. Muthaberleri.Com