Mut İlçemiz

BÜLBÜL NE YATARSIN SARPÇA KAYADA?

BÜLBÜL NE YATARSIN SARPÇA KAYADA?
05 Ocak 2019 - 0:24

Bülbül ne yatarsın sarpça kayada?
Erenler yol kurmuş, yola gidelim.
Çirkin sevmek ile gönül eğlenmez,
Güzeli çok olan ile gidelim.

Kolda götürürler alıcı kuşu,
Kovun gitsin aralıktan baykuşu.
Kadir, kıymet bilmez olmuş her kişi;
Kadir, kıymat bilen yere gidelim.

Bırakın şahanı, avını alsın,
Tüğünü tileğin hep yere yığsın.
Böyle gurbet iller yadlara kalsın,
Adamlı, illi yerlere gidelim.

Karac’oğlan der ki: Konup göçmeden,
Güzeller usanmaz yiyip içmeden.
Muhanetin köprüsünü geçmeden,
Düş Karadeniz’e, sele gidelim.

KARACAOĞLAN

© Mutilcemiz.Net 2019 Sitede bulunan tüm paylaşımların hakları saklıdır, izinsiz ve direkt bağlantı gösterilmeden kullanılamaz. Muthaberleri.Com