Mut İlçemiz

HEY AĞALAR BÖYLE M’OLUR?

HEY AĞALAR BÖYLE M’OLUR?
12 Mayıs 2019 - 21:05

Hey ağalar, böyle m’olur?
Hâli yârdan ayrılanın?
İner ummana dökülür,
Seli yârdan ayrılanın.

Gökten turnalar çekilir,
İner yerlere dökülür.
On beş yaşında bükülür,
Beli yârdan ayrılanın.

Turnalar havadan geçer,
Mah yüzlere nurlar saçar.
Ah ile, vah ile geçer,
Günü yârdan ayrılanın.

Gül dikensiz bitmez imiş,
Bülbül gülsüz ötmez imiş.
İşe güce yetmez imiş,
Eli yârdan ayrılanın.

Karac’oğlan, geçmez dilek,
Ateş aldı, yandı yürek.
Sağ yanında hazır gerek,
Salı yârdan ayrılanın.

Karacaoğlan

© Mutilcemiz.Net 2019 Sitede bulunan tüm paylaşımların hakları saklıdır, izinsiz ve direkt bağlantı gösterilmeden kullanılamaz. Muthaberleri.Com