Mut İlçemiz

NİCE BİR KARŞIMDA SALINDIN DURDUN

NİCE BİR KARŞIMDA SALINDIN DURDUN
12 Mayıs 2019 - 22:02

Nice bir karşımda salındın durdun,
Gören yiğitlere şan, şöhret verdin.
Attın zalim ok da, yürekten vurdun,
Ezelden yüreğim yaralı gelin.

Evlerinin önü keskin dereli,
Soramam da gelin aslın nereli?
Uydurmuş gaza’yı perçem sıralı,
Zülüfü yüzünde turalı gelin.

Şahana yutturdum lebleb şekeri,
Yaktı beni şu gelinin lebleri.
Atlas çuhayınan kantar evleri,
Meles gömlek giymiş holalı gelin.

Kulucuna atmış ebrim belikler,
Ak kolları sıkmış altın ilikler.
Kahrını çekemez şöyle yiğitler,
Gerdanda benleri sıralı gelin.

Karac’oğlan der ki: Hay bir hay oldu,
Hacımdan gördüm de aklım zay oldu.
Hacıman ilinden bir gelin geldi,
Kendi Hacıman da köleli gelin.

Karacaoğlan

© Mutilcemiz.Net 2019 Sitede bulunan tüm paylaşımların hakları saklıdır, izinsiz ve direkt bağlantı gösterilmeden kullanılamaz. Muthaberleri.Com