Mut İlçemiz

MUT’UN COĞRAFİ KONUMU VE STRATEJİK ÖNEMİ

MUT’UN COĞRAFİ KONUMU VE STRATEJİK ÖNEMİ
15 Aralık 2018 - 1:08

Akdeniz Bölgesi’nde, Mersin’in ilçelerinden birisi olan ilçemiz, ilin kuzey batısında, Mersin’e 165 km uzaklıkta, Mersin – Karaman karayolu üzerinde kurulmuştur.

Mut, kuzeyinden Karaman, doğusundan Silifke, batısından Ermenek ve güneyinden Gülnar ilçe topraklarıyla çevrilidir.

Mut, 2860 km2’lik yüzölçümü ile 13 ilçe arasında Mersin’in alanca en büyük ilçesidir. Denizden yüksekliği 300 metredir. Toros Dağları eteğinde kurulan ve Mersin’in denize kıyısı olmayan ilçelerinden biridir.

Sertavul Geçidi’nin ilçe sınırları dâhilinde olması, Mut’un tarih boyunca önemli bir stratejik konumda olmasını sağlamıştır. Orta Anadolu ova ve platolarını güneyden duvar gibi ağzı kuzeye doğru açılan bir “huni” şeklinde kuşatan Orta Toroslar, Akdeniz kıyısına ulaşan önemli yolların dağları aşmasına, sadece buradaki “Sertavul Geçidi”nden izin verir. Batı ve Orta Toroslar’daki önemli üç geçitten (batıda Çubuk, ortada Sertavul, doğuda Gülek) biri olan Sertavul Geçidi, Orta Anadolu’dan Silifke sahillerine geçen yolların Karaman – Mut – Silifke şeklinde önemli (zorunlu) geçiş güzergahıdır.

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan geçit konumunda olması, ekonomik ve sratejik önem kazandırmıştır. Coğrafi konumu, tarihte pek çok yerleşim yerinin kurulmasına etken olmuş, ilçe ve sınırları dahilindeki topraklar değişik uygarlıklara mesken olmuştur.

Tarihi dönemlerde Anadolu’da uygulanan siyasete göre, çevre ile bağlantılar açısından bazen uç bölgelerde, bazen de iç geçit noktalarında şehirler ortaya çıkmıştır. Örneğin Larende de bir iç geçit şehri olup, Orta Anadolu ile Silifke kıyılarını bağlayan yolların Torosları aşmak üzere Sertavul Geçidi’nde birleştiği noktada kurulmuştur.

Volkanik Karadağ kütlesinin güzey karşısında hem geçidi kontrol edebilecek hem de o dönemde ulaşımı sağlayan kervanların mola vermelerine en uygun yer bu noktadır. Ayrıca bütün yıl suyu (Göksu Nehri ve irili ufaklı diğer kaynaklar) olan Toroslar, düşman tehlikesi baş gösterdiğinde kaçıp kurtulmak için de çok uygun bir kaçış yoludur.

Osmanlı Devleti zamanında Kıbrıs Adası’nın fethi ve Kıbrıs’ın başkent yapılışından sonra bölgenin genelinde olduğu gibi Mut’un önemi de artmıştır. Zira Kıbrıs’ın iskanı için adaya Türk nüfus gönderilmesi (göç, sürgün), gerekse adaya mühimmat ve erzak naklinde Karaman (Larende) – Mut – Silifke yolu kullanılmıştır.

Aynı zamanda Avrupa’yı karadan Ortadoğu’ya bağlayan bir yoldur. Savaş sırasında ordular bu yoldan geçerler, barış zamanında da ticaret kervanları ve araçları bu yolu kullanırlardı. Bilindiği gibi III. Haçlı Seferi’nde de bu yol kullanılmıştır.

DÜNDEN BUGÜNE HER YÖNÜYLE MUT

© Mutilcemiz.Net 2019 Sitede bulunan tüm paylaşımların hakları saklıdır, izinsiz ve direkt bağlantı gösterilmeden kullanılamaz. Muthaberleri.Com